PL

Strefa Ex

Z zakresu prac w strefie zagrożenia wybuchem oferujemy Państwu kompleksowe usługi począwszy od stworzenia projektu instalacji takich jak klimatyzacja, instalacje elektryczne, ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja po dobór odpowiednich urządzeń oraz pełną realizację tych projektów.

Czym jest strefa Ex?

Strefa Ex tym pojęciem określa się strefę zagrożenia wybuchem, którą definiuje się jako " mieszaninę z powietrzem w warunkach atmosferycznych substancji palnych w postaci gazu, oparów, mgły lub pyłu, w której po nastąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę". 

Unormowania prawne

W Europie najnowszym aktem prawnym odnoszącym się do tego zagadnienia jest dyrektywa ATEX 2014/34/UE, która obowiązuje od 20 kwietnia 2016 roku i zastąpiła wcześniej obowiązującą dyrektywę 94/9/WE. Dyrektywa wskazuje wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Również zwraca uwagę na potencjalne źródła eksplozji m.in. instalacje elektryczne, gorącą powierzchnie, iskry spowodowane tarciem, uderzenia materiału o inny materiał, w związku z tym wszystkie tego typu urządzenia muszą przejść odpowiednie procedury np. dodatkowe zabiegi, adaptacje w celu eliminacji potencjalnej eksplozji bądź pożarowi w środowisku potencjalnie niebezpiecznym.

Instalacja urządzeń w Strefie Ex

Wszystkie prace wykonywane w strefie potencjalnie wybuchowej realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających m.in. aktualne świadectwa kwalifikacji. Urządzenia przez Nas montowane zawsze dobierane są po uzgodnieniu z inwestorem oraz w oparciu o opinie funkcjonariusza straży pożarnej, gdzie określone są warunki i rodzaj strefy Ex. Na podstawie oczekiwań inwestora oraz opinii wyżej wspomnianego funkcjonariusza straży pożarnej firma może stworzyć każdy projekt oraz dobrać urządzenia o odpowiednich parametrach dostosowanych do pracy w określonej strefie Ex. Parametry, jakie brane są pod uwagę przy doborze urządzeń to m.in.:

 

 

-grupa urządzenia
-kategoria urządzenia
-rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
-grupa bądź podgrupa wybuchowości
-klasa temperaturowa
-ilość wymiany powietrza

Przed przystąpieniem do prac firma zapoznaje się z całą dokumentacją montowanego sprzętu tj. certyfikaty,instrukcje producenta, rysunki techniczne, warunki bezpiecznego użytkowania czy deklaracje zgodności, a montaż instalacji zawsze wykonywany jest za pomocą odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Po zakończeniu prac instalacyjnych zawsze przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Źródło: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

 Zachęcamy do obejrzenia pozostałej galerii zdjęć Naszych zakończonych realizacji.

Dołącz do nas

Ważne: Użytkowanie tej strony WWW oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X